Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Przeworsku

 

 

Telefony alarmowe:
998 112

 
 

„Jawornik Polski – ZIMA 2017”- ćwiczenia w utrudnionych warunkach zimowych.

Droga wojewódzka nr 835 zostaje zablokowana przez samochód ciężarowy, który wpadając w poślizg przewrócił się na bok i całkowicie zablokował przejazd drogą. Został zorganizowany objazd drogami gminnymi miejscowości Jawornik Polski. Zastępy PSP zabezpieczają zdarzenie czekając na ciężki holownik MEGA – City SCANIA. W tym samym czasie na skrzyżowaniu dróg, którymi poprowadzony został objazd dochodzi do kolejnego zdarzenia. Kierowca BUSA przewożącego 7 osób traci panowanie nad pojazdem i wpada
do przydrożnego rowu. Wszystkie osoby są poważnie poszkodowane. Dyżurny SK KP po otrzymaniu zgłoszenia dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki z KP PSP Przeworsk oraz alarmuje jednostki KSRG z terenu powiatu przeworskiego i inne służby współdziałające. Powiadamiao zdarzeniu SK PKW PSP i PCZK. Do zdarzenia przedysponowane zostają: zastępy PSP oraz zastęp OSP Jawornik Polski. Z uwagi na zaangażowanie zespołów PRM z trenu powiatu przeworskiego w inne działania ratownicze oraz ograniczone możliwości  dotarcia do miejsca zdarzenia z uwagi na duży opad śniegu zachodzi potrzeba udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przez podmioty KSRG oraz zorganizowania punktu koncentracji medycznej (ogrzewanego namiotu) do czasu przybycia zespołów PRM (Izolowane zdarzenie medyczne).
To na szczęście tylko scenariusz do ćwiczenia pk.: „Jawornik Polski – ZIMA 2017” przeprowadzonego w dniu 13 grudnia 2017 r. na terenie gminy Jawornik Polski, w czasie którego podmioty KSRG i służby współdziałające (Falk, Policja oraz Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego w Jaworniku Polskim) doskonaliły swoje umiejętności i wzajemne współdziałanie w trudnych warunkach zimowych.  

   

 

 

 

 

 

 

Statystyka zdarzeń
Pożary : 91
Miejscowe zagrożenia : 138
Alarmy fałszywe : 7
Dane na dzień : 05.05.2017

Pliki do pobrania dla członków OSP