Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Przeworsku

 

 

Telefony alarmowe:
998 112

 

Tragedia w Tryńczy

W dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 8.52 dyżurny przeworskiej Policji zgłosił dyżurnemu stanowiska kierowania KP PSP w Przeworsku potrzebę zadysponowania zastępu z łodzią do akcji poszukiwawczej trzech zaginionych dziewczyn z Tryńczy. Minutę później zadysponowano pierwszy zastęp z JRG Przeworsk wraz z łodzią, który dotarł do Tryńczy o godz. 9:06 i zwodował łódkę do Wisłoka. Jednocześnie Policja wraz z pięcioma zastępami OSP z terenu gminy Tryńcza przeczesywały brzegi rzeki, poszukując śladów i miejsc przypuszczalnej lokalizacji zaginionego pojazdu. Około godz. 10.30 zadysponowano zastęp z KM PSP Przemyśl wraz z sonarem, celem sprawdzenia znajdującego się pod powierzchnią wody, podejrzanego obiektu, zlokalizowanego przez strażaków PSP z Przeworska. Na miejsce zdarzenia przybyło dowództwo JRG PSP w Przeworsku, zastęp z sonarem z KM PSP Przemyśl oraz komendant powiatowy PSP w Przeworsku. Następnie ratownicy sprawili sonar na łodzi i przystąpili do badania dna rzeki. W momencie stwierdzenia, że namierzony obiekt przypomina gabarytami poszukiwany pojazd, do akcji została zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „RZESZÓW 4” z KM PSP Przemyśl - płetwonurkowie potwierdzili wcześniejsze przypuszczenia. Przybyła również grupa operacyjna KW PSP w Rzeszowie z bryg. Danielem Dryniakiem z-cą podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP.
Płetwonurkowie z JRG Przemyśl i strażacy z JRG Przeworsk podjęli działania zmierzające do wyciagnięcia pojazdu na brzeg Wisłoka. Po wydobyciu i zabezpieczeniu samochodu z ciałami ofiar wypadku, ratownicy JRG Przeworsk  i OSP Tryńcza oświetlili miejsce zdarzenia i przy pomocy sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanych, celem prowadzenia dalszych czynności  operacyjnych przez Policję.
Długi czas prowadzenia akcji poszukiwawczej był determinowany zapewnieniem bezpieczeństwa strażakom - ratownikom, którzy działali w bardzo trudnych warunkach: silnie zabrudzona, głęboka woda o szybkim nurcie, niustabilizowany wrak samochodu, niska temperatura powietrza.
W działaniach zakończonych o godz. 20.06  wzięły udział następujące siły i środki: KP PSP Przeworsk – 4 zastępy/7 rat., KM PSP Przemyśl – 2 zast./6 rat.,  KW PSP Rzeszów – 1 zast./4 rat., OSP KSRG - 2 zast./12 rat., OSP spoza KSRG - 3 zast./17 rat.