Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Przeworsku

 

 

Telefony alarmowe:
998 112

 

Ćwiczenia z ratownictwa lodowego

   

W dniu 01.03.2018r.  Komenda Powiatowa PSP w Przeworsku w ramach doskonalenia zawodowego zorganizowała ćwiczenia praktyczne z zakresu ratownictwa lodowego, w których udział wzięli strażacy JRG w Przeworsku . Utrzymujące się od kilku dni niskie temperatury powietrza pozwoliły na przeprowadzanie ćwiczeń w warunkach odzwierciedlających  realne działania.W trakcie prowadzonych ćwiczeń omówiono oraz zrealizowano następujące zagadnienia:

- charakterystyka oraz zagrożenia podczas działań na akwenie zalodzonym,

- sprzęt stosowany podczas działań ratownictwa wodno-lodowego,

- taktyka działań ratowniczych podczas zdarzeń na akwenach zalodzonych,

- kwalifikowana pierwsza pomoc w hipotermii oraz podtopieniach.