Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Przeworsku

 

 

Telefony alarmowe:
998 112

 
  Kurs podstawowy nr OSPP/9/2017/40
od 24.10.2017 do 10.02.2018
  Kurs podstawowy nr OSPP/9/2017/56
od 16.12.2017 do 17.03.2018
  Kurs podstawowy nr OSPP/9/2018/14
od 08.02.2018 do 14.04.2018