Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Przeworsku

 

 

Telefony alarmowe:
998 112

 
 

Linki

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

Centralna Szkoła Pożarnictwa w Częstochowie

Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy

Centralne Muzeum Pożarnictwa

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

"Przegląd Pożarniczy"

Strażak - ratowniczy bank wiedzy

"Strażak" - pismo ZOSP RP