Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Przeworsku

 

 

Telefony alarmowe:
998 112

 
 

Pliki do pobrania dla członków OSP

Metodyka oceny inspekcji OSP 2013

Protokół OSP 2013

Wytyczne do inspekcji OSP 2013

Karta skierowania 2015

Potwierdzenie udziału w zdarzeniu OSP

Informacja ze zdarzenia

Potwierdzenie przekazania miejsca objetego działaniem

KARTA UDZIELONEJ KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

KARTA DEKONTAMINACYJNA OSOBY POSZKODOWANEJ

MELDUNEK O WYPADKU LEKKIM RATOWNIKA

MELDUNEK O WYPADKACH ŚMIERTELNYCH, CIĘZKICH I ZBIOROWYCH RATOWNIKÓW

MELDUNEK O WYPADKU KOLIZJI POJAZDU