Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Przeworsku

 

 

Telefony alarmowe:
998 112

 
 

E-learning

Szkolenie podstawowe

Szkolenie ratownictwa technicznego

Szkolenie dowódców OSP

Szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań
przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach


Szkolenie dodatkowe

Szkolenie naczelników OSP

Szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP